Geode Contratapa Contínua


La façana polivalent

El sistema de façana Geode contratapa contínua permet dotar les façanes de múltiples aspectes en funció de les necessitats de l'arquitecte. Versions com la graella tradicional, la trama horitzontal o trama vertical permetran complir amb els més alts requeriments estètics.

Sense comentaris

La façana polivalent

El sistema de façana Geode contratapa contínua permet dotar les façanes de múltiples aspectes en funció de les necessitats de l'arquitecte. Versions com la graella tradicional, la trama horitzontal o trama vertical permetran complir amb els més alts requeriments estètics.

DISSENY

Sistema de mur cortina tradicional basat en una estructura interna de muntants i travessers, contratapa i tapes lineals externs i Ruptura del Pont Tèrmic amb intercalaris de poliamida. Disposa de tres aspectes diferents: graella tradicional, trama horitzontal i trama vertical.

AÏLLAMENT TÈRMIC

L'aïllament tèrmic queda assegurat per intercalaris de poliamida horitzontal i vertical col·locat entre l'estructura i la contratapa millorant les prestacions tèrmiques de l'edifici i reduint el consum d'energia. D'aquesta manera es pot arribar a un valor UH=2,3 W/m²K.

ESTANQUITAT

L'estanquitat de l'estructura està assegurada per contratapes lineals d'alumini equipades amb juntes EPDM i taps, per l'exterior, i juntes EPDM a l'interior així com els drenatges d'evacuació d'aigües de filtració en la tapa i contratapa horitzontal, en el cas de la trama horitzontal i la graella tradicional. La classificació obtinguda a la permeabilitat a l'aire és d´A4 que correspon a 600 Pa (100 km/h). La permeabilitat a l'aigua és de R7 que correspon a 600 Pa (100 km/h) de pressió i la resistència a la càrrega de vent és APTA sense deformació sota una pressió brusca de 2400 Pa (225 km/h).

AÏLLAMENT ACÚSTIC

El soroll exterior mitjà en una zona urbana se situa al voltant dels 60 decibels. Les façanes Geode contraportada Contínua arriben a valors d'atenuació acústica de 40dB, fins i tot incorporant finestres ocultes pròpies del sistema.

ENVIDRAMENT

La capacitat d'envidrament d'aquesta façana varia de 6 a 42 mm per a les opcions de graella tradicional i trama vertical, sent de 6 a 32 mm per a aquesta última opció. En funció de l'opció triada, la capacitat d'envidrament de les fulles pot ser de 22 o 31 mm, de 36 mm o bé de 42 mm.

DIMENSIONS

La utilització dels travessers amb els embuts de fixació i les peces antibolcada permet col·locar un pes màxim de 400 kg per a una longitud travessera d´1,75 m. Per a la finestra italiana, el pes va des de 80 kg a un màxim de 120 kg.

ESTRUCTURA

 • Muntatges i travessers de 52 mm de mòdul..
 • Profunditat de 40 a 240 mm.
 • Reforç d´acer estàndard.
 • Metxes d´alumini.
 • Unió muntatge-travesser amb tall recte.
 • Assemblatge per embuts fixos sobre el travesser per a col·locació frontal i peces específiques per a col·locació lateral.
 • Estanquitat de la unió muntant-travesser amb taps d'embut.
 • Estanquitat de l´estructura assegurada per contratapes lineals d'alumini equipades de juntes EPDM + taps a l'exterior i juntes EPDM a l'interior. Drenatges en tapa i contratapa horitzontal.
 • Envidrament de 6 a 32 mm.
 • Aïllament tèrmic per intercalaris de poliamida horitzontal i vertical col·locat entre l'estructura i la contratapa.
 • Tapes d´alumini exteriors clipables.

ASPECTES DE LA FAÇANA

Graella tradicional
Tapes d´alumini clipables sobre la contratapa.
Tapa vertical de 52x23 mm i horitzontal de 52x15 mm (+opcions).
Poligonals amb angles compresos entre 0º a 20º màxim, entrants o sortints.

Trama horitzontal
Estètica horitzontal igual a la de graella tradicional amb tapes de travesser ovals o rectes.
Utilització de vidres amb cantells polits, calculats com "agafats a dos costats".
En vertical 1 pressa col·locada al centre assegura el vidre si la fletxa màxima, calculada és superior a 2 mm.
Junta vertical de rematada de 22 mm entre muntants.
Poligonals, amb angles entrants o sortints entre 0º i 10º.

Trama vertical
Estètica vertical igual a la de graella tradicional amb tapes de travesser rodones o rectes.
Utilització de vidres amb cantells polits, calculats com "agafats a dos costats".
En horitzontal 1 pressa puntual al centre assegura el vidre en depressió si la fletxa màxima calculada és superior a 2 mm.
Junta horitzontal de 22mm entre travessers i segellada amb màstic neutre a la part inferior de cada vidre.

FULLES OCULTES

Encolades
Silicona de tipus estructural aplicada per empreses qualificades i d'acord amb els procediments tècnics Technal i del proveïdor de la silicona. Encolat sobre barretes d'alumini anoditzades (sota Avis Techniques en el CSTB).

Envidrament
Gruix de vidre 23 mm o 31 mm amb els 4 costats amb cantells polits i segellats amb silicones tipus estructurals.

Oscil.lobatent
Ferradura oculta.
Ferramenta inoxidable amb maneta de 2 posicions, varetes cremona, compàs de tancament i anti-falsa maniobra.
Perfils de fulla inclinats per permetre una millor maniobrabilitat de la maneta.

Italiana
Compàs inoxidable regulable.
Tancament central multipunts.
Estanquitat marc fulla per juntes EPDM.

LLUERNARI

ESTRUCTURA

Interna
Perfils muntants i travessers de mòdul 52 mm acoblats en tall recte, assegurant la continuïtat del drenatge.
El dimensionat dels perfils es farà atenent a les regles de càlcul en vigor.

Envidraments
Gruix de vidre de 8 a 32 mm, mantingut exteriorment per una contratapa lineal o uns sors puntuals en funció de l'estètica (segons àbacs) i rematat per tapes.
Suport a falques puntuals segons normativa.

Estanquitat
La recuperació i evacuació d'aigües d'eventuals infiltracions es realitza mitjançant els canals que formen les ranures d'estructura interna.
Realitzada en el costat intern per juntes EPDM i en el costat extern o per una banda elàstica sobre muntants i travessers o fons de juntes + segellat de silicones a travessers per a la trama vertical.

ASPECTES

Graella tradicional
Tapes horitzontals i verticals clipades sobre contratapes lineals.
Pendent mínima: 45° amb tapa. Altres pendents, consultar servei tècnic.

Trama vertical
Es suprimeixen tapes i contratapes horitzontals.
S'ha d'utilitzar vidres amb cambra segellada amb silicona resistent a raigs UV i cants exteriors polits.
En horitzontal, es col·loquen bagues puntuals (veure àbacs d'utilització) per contrarestar possibles depressions.
Pendent mínima 15º per veure dobles i 10º per simples. </ P>

Finestres de sostre
Envidrament de 6 a 30 mm.
Sistema de recollida d'aigües de condensació.
Obertura 60º amb sistema elèctric o manual.

LES NOSTRES MARQUES

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

LÀZARO ALUMINIS S.L.

Fabricants de Fusteria d'Alumini de Qualitat

  Carrer Narcís Monturiol, 26 Polígon Industrial Bufalvent,
Manresa, 08243, (Barcelona)

  93 873 80 66