Geode Contratapa Puntual


La façana polivalent

El sistema Geode contraportada puntual permet realitzar façanes amb aspectes polivalents i que s'adaptin a la creativitat de cada arquitecte. La seva retícula es forma a partir de perfils amb muntants i travessers units entre si mitjançant embuts d'alumini especialment dissenyats per dotar el sistema de robustesa i elegància.

Sense comentaris

La façana polivalent

El sistema Geode contraportada puntual permet realitzar façanes amb aspectes polivalents i que s'adaptin a la creativitat de cada arquitecte. La seva retícula es forma a partir de perfils amb muntants i travessers units entre si mitjançant embuts d'alumini especialment dissenyats per dotar el sistema de robustesa i elegància.

DISSENY

La concepció global d'aquest sistema obert, flexible, complet i amb un ample de 52 mm pels seus perfils, permet al projectista assegurar la personalització de l'arquitectura i expressar la seva creativitat. Disposa de dos aspectes diferents: graella tradicional i trama horitzontal.

AÏLLAMENT TÈRMIC

El sistema de fixació dels farcits de façana, una patent exclusiva de Geode contraportada Puntual, substitueix el perfil d'alumini per peces puntuals de poliamida, millorant les prestacions tèrmiques de l'edifici i reduint el consum d´energia. D'aquesta manera, el sistema arriba a un valor UH=2,3 W/m²K.

ESTANQUITAT

Les seves altes prestacions a l'hora d'evitar filtracions d'aigua, aire i vent es deuen a uns elements EPDM elàstics prefabricats a mida, substituint el perfil d'alumini per peces puntuals de poliamida, millorant així les prestacions tèrmiques de l'edifici i reduint el consum d'energia. La classificació obtinguda a la permeabilitat a l'aire és de Classe A4 que correspon a 600 Pa (100 km/h) de pressió. La permeabilitat a l'aigua és de R7, que correspon a 600 Pa (100 km/h) de pressió i la resistència a la càrrega de vent és APTA, sense deformació sota una pressió brusca de 2400 Pa (225 km/h).

AÏLLAMENT ACÚSTIC

El soroll exterior mitjà en una zona urbana se situa al voltant dels 60 decibels. Les façanes realitzades amb Geode contraportada Puntual assoleixen valors d'atenuació acústica de fins a 40dB, fins i tot incorporant finestres ocultes pròpies del sistema.

ENVIDRAMENT

La capacitat d'envidrament per a aquesta façana varia de 6 a 32 mm per a les zones envidrades. La capacitat d'envidrament per a les fulles italianes és de 23 i 31 mm, permetent una gran flexibilitat projectual. D'aquesta manera, es poden aplicar solucions monolítiques, laminars o de cambra, a més a més, d'opcions de control solar i baixa emissivitat.

DIMENSIONS

La utilització dels travessers amb els embuts de fixació i les peces antibolcada permet col·locar un pes màxim de 400 kg per a una longitud travessera d´1,75 m. Per a les finestres italianes, el pes va des de 80 kg a un màxim de 120 kg.

ESTRUCTURA

 • Estructura de muntants i travessers de mòdul 52 mm.
 • Profunditats de 20 a 240 mm.
 • Inèrcies de 12 a 4400 cm4. Reforços d'acer estàndard.
 • Metxes d´alumini.
 • Unió muntant-travesser en tall recte.
 • Assemblatge per embuts fixos sobre el travesser (mecanitzat amb Perfopack) de col·locació frontal.
 • Estanquitat de la unió muntant-travesser per injecció de màstic en embut (patentat).
 • Estanquitat de l'estructura en els farcits amb juntes vulcanitzades a les unions. Gruix de vidre de 6 a 32 mm.
 • Junta de desbordament en el travesser superior per evitar retenció d'aigua i afavorir el drenatge.
 • Aïllament tèrmic potenciat per peces puntuals en poliamida que subjecten els farcits.
 • Tapes d'alumini exteriors clipables, de diferents formes i mides.
 • “Nas” dels perfils accessibles sense deteriorar l'estanquitat, fent possible la integració natural d'elements exteriors.

ASPECTES

Graella Tradicional

 • Tapes horitzontals i verticals equipades de juntes d'evacuació clipades sobre peces de poliamida.
 • Àngul de façana entre 0º i ±10º màxim.
 • Variant aspecte quadre.

Trama Horitzontal

 • Estètica horitzontal igual a la graella tradicional amb tapes ovals o rectes.
 • En vertical unes bagues col·locades segons dimensions asseguren l'estabilitat per depressió.
 • Ànguls de façana entre 0º i ±10º màxim.

Vidre Exterior Anclat VEA

 • Façana de gran sensació de transparència gràcies al sistema de vidre suspès allunyat del muntant i sense travesser.
 • Pes màxim del vidre 240 Kg

Brise – Soleil

Sistema de protecció solar exterior format per lames d'alumini, en disposició horitzontal, vertical o inclinada, adaptat per a qualsevol aspecte de façana i els citats.

Les lames poden adoptar 3 posicions dins de l'estructura portant: 0º,15º i 30º.

FULLES OCULTES

Encolades

Silicona de tipus estructural aplicada per empreses qualificades i d'acord amb els procediments tècnics Technal i del proveïdor de la silicona. Encolat sobre barretes d'alumini anoditzades (sota Avis techniques del CSTB).

Envidrament

 • Gruix de vidre de 23 o 31 mm, amb cantells polits i segellats amb silicones resistents a raigs UV.
 • Oscil.lobatent (1 fulla).
 • Ferramenta oculta.
 • Ferramenta inoxidable amb maneta de 2 posicions, vareta cremona, compàs de tancament i antifalsa maniobra.
 • Perfils de fulla inclinats per permetre una adequada maniobrabilitat de la maneta.
 • Pes màxim 90 kg (L=1,2m x H=1,6m). Veure àbacs.

Italiana

 • Compàs inoxidable regulable.
 • Tancament central multipunts.
 • Estanquitat del marc a fulla per juntes EPDM.
 • Pes màxim 120 kg (veure àbacs).

Accès bombers

 • envidrament de la fulla 31 mm.
 • Ferramenta oculta.
 • Accionament del tancament mitjançant quadre.

LLUERNARI

ESTRUCTURA

Interna

Perfils muntants i travessers de mòdul 52 mm acoblats a tall recte assegurant la continuïtat del drenatge.

El dimensionat dels perfils es farà atenent a les regles de càlcul en vigor.

Pendent mínima de 10° per vidres simples i 15° per a vidres dobles.

Envidrament

Gruix de vidre de 8 a 32 mm, mantingut exteriorment per una contratapa vertical i uns sors puntuals horitzontals en funció de l'estètica (nombre i posició segons àbacs).

Suport a falques puntuals segons normativa i vidres calculats agafats a 4 costats.

Estanquitat

La recuperació i evacuació d'aigües d'eventuals filtracions es realitza mitjançant els canals que formen les ranures d'estructura interna.

A l'interior assegurat per juntes EPDM i a l'exterior per una banda elàstica sobre els muntants i un fons de junta + segellat sobre els travessers.

ASPECTES

Graella Tradicional

Tapes horitzontals i verticals clipades sobre contratapes lineals i puntuals.

Trama Vertical

Es suprimeixen les contratapes i tapes horitzontals i s'afegeixen bagues puntuals.

Finestra de Sostre

Envidrament de 6 a 30 mm del sistema de recollida d'aigües de condensació.

Obertura 60° amb sistema elèctric o manual.

LES NOSTRES MARQUES

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

LÀZARO ALUMINIS S.L.

Fabricants de Fusteria d'Alumini de Qualitat

  Carrer Narcís Monturiol, 26 Polígon Industrial Bufalvent,
Manresa, 08243, (Barcelona)

  93 873 80 66