Geode Vidre Exterior Encolat


La façana polivalent

El sistema estructural permet crear pells transparents, amb la mínima presència d'alumini vist, atorgant així la màxima permeabilitat a la façana.

Sense comentaris

La façana polivalent

El sistema estructural permet crear pells transparents, amb la mínima presència d'alumini vist, atorgant així la màxima permeabilitat a la façana.

DISSENY

En aquest sistema, els vidres s'encolen a uns perfils safata d'alumini que es fixen mecànicament a l'estructura portant d'alumini originant una pell de vidre totalment llisa i fàcil de netejar. La distància entre els vidres és de 22 mm.

AÏLLAMENT TÈRMIC

El sistema de fixació dels farcits de façana al costat d'una doble junta central, millora les prestacions tèrmiques de l'edifici reduint el consum d'energia. D'aquesta manera, s'aconsegueix un valor UH=2,3 W/m2K.

ESTANQUITAT

Unes juntes EPDM elàstiques prefabricades a mida, utilitzant tècniques productives del sector de l'automoció, asseguren l'estanquitat a l'aigua i a l'aire. La resistència mecànica a impactes i altes pressions està verificada en laboratori per assegurar l'estabilitat de la façana.

AÏLLAMENT ACÚSTIC

El soroll exterior en una zona urbana se situa al voltant dels 60 decibels. Les façanes realitzades amb Geode Estructural VEE assoleixen valors d'atenuació acústica de fins a 37 dB, fins i tot incorporant finestres ocultes pròpies del sistema.

ENVIDRAMENT

En aquesta aplicació, els vidres s'encolen mitjançant silicona estructural a unes barretes d'alumini anoditzades, aconseguint envidraments amb gruixos de 23 o 31 mm. Aquest sistema és idoni per a aquelles solucions orientades a aconseguir el màxim confort interior, podent incorporar vidres de control solar i de baixa emissivitat.

DIMENSIONS

La utilització dels travessers amb embuts de fixació i les peces antibolcada permet col·locar un pes màxim de 400 kg per a una longitud travessera d´1,75 m. Per a les finestres italianes, el pes va des de 80 kg a un màxim de 120 kg.

ESTRUCTURA

 • Estructura de muntants i travesser mòdul de 52 mm.
 • Profunditat de 20 a 240 mm.
 • Inèrcies de 12 a 4400 cm4. Reforços d'acer estàndard.
 • Metxes d'alumini.
 • Unió muntant/travesser en tall recte.</li >
 • Assemblatge per embuts fixos sobre el travesser (mecanitzat amb Perfopack) de col·locació frontal.
 • Estanquitat de la unió muntant travesser per injecció de màstic a l´embut.
 • Estanquitat de l'estructura en els farcits amb juntes vulcanitzades a les unions.
 • Gruix de vidre 6-23 - 31 mm.
 • Junta de desbordament al travesser superior per evitar la retenció d'aigua i afavorir el drenatge.
 • Nas dels perfils accessible sense deteriorar l'estanquitat, fent possible la integració natural d'elements exteriors.

ASPECTES

VEE
Estètica de façana de pell de vidre amb l'alumini ocult pel vidre.
Encolat sobre xassís de fàcil muntatge en obra.
Peces de seguretat que impedeixen la caiguda del vidre en cas de despreniment.
Nafra oberta de 2 mm.
Angle de façana entre 0º i 5º màxim.

FULLES OCULTES

Encolades
Silicona de tipus estructural aplicada per empreses qualificades i d'acord amb els procediments de Technal i del proveïdor de les silicones. Encolat sobre barretes d'alumini anoditzat (sota Avis Tecnique CSTB).

Envidraments
Gruix de vidre 23 o 31 mm (6 mm per a fixos VEE als passos de forjat) amb cantells polits i segellats amb silicones resistents a raigs UV.

Oscil.lobatent (1 fulla)
Ferramenta oculta.
Ferramenta inoxidable amb maneta de 2 posicions, vareta cremona, compàs de tancament anti-falsa maniobra.
Perfils de fulla per permetre una adequada maniobrabilitat de la maneta.
Pes màxim 90 Kg (L = 1200 mm. X H = 1600 mm). Veure àbacs.

Italiana
Compàs inoxidable regulable.
Tancament central multipunts.
Estanquitat marc/fulla amb juntes d'EPDM.
Pes màxim 120 Kg (veure àbacs).

LES NOSTRES MARQUES

Contingut inactiu fins a l´acceptació de les cookies de màrqueting. Per visualitzar correctament, accedeix a la configuració i activa la cookie específica.

LÀZARO ALUMINIS S.L.

Fabricants de Fusteria d'Alumini de Qualitat

  Carrer Narcís Monturiol, 26 Polígon Industrial Bufalvent,
Manresa, 08243, (Barcelona)

  93 873 80 66