Claraboies i verandes

Les claraboies o verandes són uns sistemes de cobertes de dues o quatre aigües, que estan formades per muntants i travessers de primer, segon i tercer nivell.

A causa de les seves característiques físiques, permeten diferents nivells de drenatge, garantint un perfecte desguàs, ventilació i estanquitat.

Se solen col·locar en les golfes o dormitoris amb golfes, per donar llum a l’estada o protegir aquest espai de l’aigua, el vent i una altra classe de fenòmens de la naturalesa.